Al sinds 16 jaar is Peeters Tandprothetiek gespecialiseerd in overkappingsprothese op implantaten, ook wel “klikgebit” genoemd.
</>
Wat is dit precies?
De overkappingsprothese, op implantaten -meestal onder- is een prothese die op
 de sterk geslonken kaak een goede houvast vindt, doordat vooraf door de tandarts-
implantoloog een aantal implantaten -kunstwortels- in het kaakbot geplaatst zijn.
</>
Verschillende mogelijkheden worden hierin geboden:
1. Drukknopprothese.
drukknopprothese-1 drukknopprothese-2
</>
2. Stegprothese.
</>
Inleiding
Meer dan 3 miljoen mensen in Nederland dragen een tandprothese, ongeveer 800.000
 van hen hebben hier in meer of mindere mate problemen mee. Er zijn diverse oorzaken te noemen waardoor mensen last hebben van hun kunstgebit,
 het ondergebit ligt vaak los op de kaak, dit komt doordat de kaak nadat de wortels
 getrokken zijn slinkt. Door de druk van de prothese gaat het slinken van de kaken
 continue door. Hierdoor vindt het kunstgebit steeds minder houvast, en gaat loszitten.Dit kan irritatie in de mond en problemen met eten en praten veroorzaken. Doordat de prothese slecht past kunnen er ook problemen met de spijsvertering ontstaan. Men is niet in staat goed te kauwen, en dat kan weer invloed hebben op de gezondheid, 
(bijvoorbeeld maag-darmproblemen).
</>
Bij wie kunnen implantaten worden toegepast?
In principe kan bijna iedereen in aanmerking komen voor het aanbrengen van implantaten.
Er zijn echter een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan;
1. Goede gezondheid (overmatig roken kan een probleem zijn).
2. Er moet voldoende bot aanwezig zijn om de implantaten vast te laten groeien.
3. Het tandvlees moet gezond of te genezen zijn.
4. Een goede motivatie van de patiënt, goede hygiëne en onderhoud zijn bepalend voor het
 behoud van de implantaten.
</>
Hoe verloopt een behandeling met implantaten?
Wanneer uw tandprotheticus tot de conclusie komt dat uw nieuwe boven en/of onderprothese onvoldoende 
”houvast” op uw lager geworden kaken zal gaan vinden, dan kan hij u doorverwijzen naar een van de  tandarts-implantologen met wie hij een samenwerking heeft.
</>
Voordat implantaten kunnen worden aangebracht, vindt een uitgebreid vooronderzoek plaats.
 Er wordt gekeken of de algemene gezondheid goed is, en er zal een röntgenfoto gemaakt worden
om te zien of er voldoende ruimte is voor de implantaten. Er wordt gekeken welk implantaat 
geschikt is, hoeveel implantaten er nodig zijn, en welke suprastructuur kan worden gemaakt.
</>
De behandeling zelf verloopt in twee fasen:
</>
De eerste fase is het plaatsen van een of meerdere implantaten, dit duurt ongeveer 
45 minuten, maar voor de gehele behandeling wordt echter een uur uitgetrokken. Eerst
 wordt een plaatselijke verdoving gegeven, daarna wordt het tandvlees opzij geschoven
 zodat het bot zichtbaar wordt. Vervolgens worden gaatjes in het bot geboord, waarna de
 implantaten in de opening geplaatst worden. Het tandvlees wordt tenslotte met hechtingen 
gesloten. Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van zes tot acht
 weken, omdat de implantaten de gelegenheid moeten krijgen om vast te groeien in het bot.
 Een tot twee weken na het implanteren worden de hechtingen verwijderd en controleert de
 tandarts de situatie in de mond. Uw prothese zal worden aangepast naar de nieuwe situatie.
 Deze wordt gedurende de hele rustperiode gedragen.
</>
De tweede fase volgt na de rustperiode, hierin wordt een verlengstukje (de opbouw) op het
 implantaat geplaatst. Hiervoor zal onder plaatselijke verdoving een sneetje in uw tandvlees
gemaakt worden. Op deze opbouw zal dan de overkappingsprothese gemaakt worden.
</>
Het onderhoud
Een goede mondhygiëne is van het allergrootste belang voor het onderhoud van de 
implantaten. De belangrijkste plaatsen om schoon te houden zijn de overgangen van
het implantaat naar het tandvlees. Hiervoor kunt u kleine zachte tandenborstel,
 superfloss en/of ragers gebruiken. Indien men deze gebieden zorgvuldig schoonhoudt
 blijft het tandvlees gezond en sterk, zodat het behoud optimaal is.
</>
Wat zijn de kosten?
Uw ziektekostenverzekeraar verlangt een wettelijke eigen bijdrage van 250 euro van u, 125 euro per kaak dus. De rest van de behandeling, het implanteren en de vervaardiging van de nieuwe boven en onderprothese wordt vergoedt uit de basisverzekering. De zorgverzekeraar moet
 echter wel vooraf goedkeuring geven voor de behandeling.