Deze tarieven gelden voor iedereen.

Indien er tussen ons en uw verzekeraar een overeenkomst is afgesloten dan kunnen er andere tarieven gelden.
Voor elke behandeling zullen we met u de kosten bespreken, en voor behandelingen boven € 150,- kunt u vooraf
een begroting krijgen.

Betaling geschiedt bij aflevering of er wordt voor u gedeclareerd bij de zorgverzekering als daar bij de betreffende
verzekeraar afspraken over zijn gemaakt.

Welke behandelingen u vergoedt krijgt en welk bedrag u per behandeling kunt declareren bij uw zorgverzekeraar
is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw verzekeringspakket.

Indien u vragen heeft over vergoedingen kunt u dit in uw polis nakijken of hierover contact opnemen met uw
verzekeringsmaatschappij.