Verzekering

En de verzekering ?
Financiën, laat u zich niet afschrikken….
Goed nieuws ! uw ziektekostenverzekeraar 
vergoedt 75% van uw nieuwe tandprothese uit de basisverzekering !

Mocht u 
niet aanvullend verzekerd zijn, dan komt 25% voor eigen rekening.

Voorwaarde is echter wel, dat u zich onder behandeling stelt bij 
een gediplomeerd Tandprotheticus die lid is van de O.N.T.
 (Organisatie Nederlandse Tandprothetici).